Bảng giá chụp chân dung
Bảng Giá

Bảng giá chụp chân dung

Bảng giá chụp chân dung

 

  BẢNG GIÁ CHỤP CHO BÉ 

(ghép ngoại cảnh ngoài trời và ghép cảnh hoạt hình)

 

 Ảnh đơn Baby 01 
500.000đ 
Ảnh đơn Baby 02 
 1.000.000đ 

+ 10 ảnh 13x18cm ép UV
+ 01 ảnh ép gỗ 15x21cm để bàn
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa

+ 20 ảnh 13x18cm ép UV
+ 01 ảnh ép gỗ 20x30cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
………………………………………………………………………………………………….
 Album Baby 01 
1.500.000đ 
Album Baby 02 
2.800.000đ 
+ Album 15×21 (20 trang)
+ 01 ảnh ép gỗ 30x40cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Album 20×30 (30 trang)
+ 01 ảnh ép gỗ 60x90cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Tặng tất cả file gốc 
 

 

 

 

  BẢNG GIÁ CHỤP CHÂN DUNG GIA ĐÌNH 

(ghép ngoại cảnh ngoài trời và ghép cảnh hoạt hình)

 Ảnh đơn Gia Đình 01 
500.000đ 
Ảnh đơn Gia Đình 02 
 1.000.000đ 

+ 10 ảnh 13x18cm ép UV
+ 01 ảnh ép gỗ 15x21cm để bàn
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Phí trang điểm cho mẹ hoặc chị em gái (300k/mặt)
+ Trang phục: 1 dạ hội 

+ 20 ảnh 13x18cm ép UV
+ 01 ảnh ép gỗ 20x30cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Phí trang điểm cho mẹ hoặc chị em gái (300k/mặt)
+ Trang phục: 2 dạ hội 
………………………………………………………………………………………………………………
 Album Gia Đình 01 
1.500.000đ 
Album Gia Đình 02 
2.800.000đ 
+ Album 15×21 (20 trang)
+ 01 ảnh ép gỗ 30x40cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Phí trang điểm cho mẹ hoặc chị em gái (300k/mặt)
+ Trang phục: 2 dạ hội + 1 áo tự do
+ Album 20×30 (30 trang)
+ 01 ảnh ép gỗ 60x90cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Tặng tất cả file gốc 
+ Phí trang điểm cho mẹ hoặc chị em gái (300k/mặt)
+ Trang phục: 2 dạ hội + 1 áo tự do
 

 

 

 

 

 CHỤP CHÂN DUNG CÁ NHÂN 

(ghép ngoại cảnh ngoài trời và ghép cảnh hoạt hình)

 Ảnh đơn Chân Dung 01 
500.000đ 
Ảnh đơn Chân Dung 02 
 1.000.000đ 

+ 10 ảnh 13x18cm ép UV
+ 01 ảnh ép gỗ 15x21cm để bàn
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ + Phí trang điểm cho phụ nữ (300k/mặt)

+ 20 ảnh 13x18cm ép UV
+ 01 ảnh ép gỗ 20x30cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ + Phí trang điểm cho phụ nữ (300k/mặt)
………………………………………………………………………………………………………….
 Album Chân Dung 01 
1.500.000đ 
Album Chân Dung 02 
2.800.000đ 
+ Album 15×21 (20 trang)
+ 01 ảnh ép gỗ 30x40cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Phí trang điểm cho phụ nữ (300k/mặt)
+ Album 20×30 (30 trang)
+ 01 ảnh ép gỗ 60x90cm
+ 1 CD lưu ảnh chỉnh sửa
+ Tặng tất cả file gốc 
+ Phí trang điểm cho phụ nữ (300k/mặt)
 

 

 

Bảng giá chụp chân dung đẹp giá rẻ – Áo Cưới Nguyễn Tú  

You may also like...

1 Comment

Trả lời